Όμιλος Πρακτικής Άσκησης

To the attention of the offices or units of International Relations,

From the Office of the Vice-Rector for Internationalization of the University of Cadiz, this email is sent to disseminate the call for the Erasmus+ KA131 Student Mobility for Traineeships scholarship for the 2024/2025 academic year through which students can carry out internships as English, French or German language assistants in the University of Cadiz.

A PDF is attached with the scholarship offer, ...

Περισσότερα

...

Dear Erasmus colleague,

hope this email finds you well! 

New year 2024 is a great time when students can go abroad for their Erasmus+ internships. So we have prepared for you new Erasmus internship opportunities with the start in March – April 2024 which may be interesting for your students.  

To find all our open positions,

Περισσότερα

Ανακοίνωση
Η διεύθυνση του Hellenic TV με χαρά ανακοινώνει ότι υπάρχουν δύο θέσεις
για πρακτική εξάσκηση για φοιτητές που δικαιούνται την επιδότηση από
πρόγραμμα Erasmus.
Οι θέσεις αυτές καλύπτονταν  τα τελευταία 13 χρόνια από το πρόγραμμα
Erasmus.
Tο Hellenic TV κάθε έξι μήνες δημοσιεύει δύο θέσεις για πρακτική στις
εγκαταστάσεις μας στο Λονδίνο.
Οι ειδικότητες που αφορούν αυτές τις δύο θέσεις για πρακτική είναι:
Camera, ...

Περισσότερα

Dear Coordinator,

Training Experience (TX) has some new Internship opportunities for your students and recent graduates:

Location: Valencia, Valencia / València, Spain Area: Business, Media & Marketing Duration: 3 months
Περισσότερα