ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Οι αιτήσεις άδειας του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής βρίσκονται συγκεντρωμένες στην ιστοσελίδα https://www.uniwa.gr/docs/

Επισης στην συγκεκριμένη σελίδα υπάρχουν και οδηγίες και πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας.