ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Οι αιτήσεις άδειας του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής βρίσκονται συγκεντρωμένες στην ιστοσελίδα https://www.uniwa.gr/docs/

Επίσης στην συγκεκριμένη σελίδα υπάρχουν οδηγίες και πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας.