Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

Ο Όμιλος Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές που μετακινούνται σε Χώρες Εταίρους για πρακτική άσκηση.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης 1, συντονίζει, από το 2008, τον μεγαλύτερο Όμιλο της Ελλάδας αποτελούμενο από δέκα (10) Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης:

 

  1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  3. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  5. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
  6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
  7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  8. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτη
  9. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  10. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης