Συνέδρια – Ημερίδες

We would like to invite you to our upcoming Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) Global Virtual Fair October 26-27.

The Virtual Fair, will display results from 100 excelling CBHE projects funded by the EU between 2015 and 2018. It will also offer training sessions where you can have first-hand illustrations of how a CBHE project can support the Higher Education sector in Israel as well as your own institution.  ...

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με την ιδιότητά του ως μέλος του Οργανισμού Academic Cooperation Association (ACA),   ενημερώνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι στις 4 Noεμβρίου 2021, ο Οργανισμός  σε συνεργασία με τους φορείς – μέλη του Movetia (Swiss National Agency for Exchange and mobility) και Swissuniversities (Rectors’ Conference of the Swiss Universities) διοργανώνουν συνέδριο με θέμα “Ιnnovation through Internationalisation: How international cooperation and mobility foster innovation”.

Το συνέδριο θα εξετάσει την συνεισφορά της κινητικότητας, ...

Περισσότερα