ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τη σχετική δήλωση απορρήτου για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν αυτά καταχωρηθούν στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης των κινητικοτήτων Erasmus+. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection/privacy-statement-mobility-tool