Συνέδρια – Ημερίδες

Dear Colleagues,

Greetings from Alanya HEP University, Turkey.

It is our great pleasure to invite you to Viva la Turkey! International Week by Alanya HEP University, which will take place between 9th-13th of May, 2022.

The aim of the event is to promote the idea of internationalization, to strengthen international partnership through personal meetings and to explore new partnerships as well. It is a great opportunity to compare different institutional strategies for internationalization and share experiences  in different approaches regarding student support and dealing with challenges during the COVID pandemic.

...
Περισσότερα

Dear Partners,

It is our pleasure to invite your academic teachers to participate in the 11th International Week “Internet Communication Management” which will be held at our university from 25 to 30 April 2022.

Enclosed we are sending you the official invitation and registration form for the International Week. Please read it carefully and in order to proceed with the registration an academic teacher should follow the instructions given in the files and send the lectures proposals to the organizer, ...

Περισσότερα

We would like to invite you to our upcoming Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) Global Virtual Fair October 26-27.

The Virtual Fair, will display results from 100 excelling CBHE projects funded by the EU between 2015 and 2018. It will also offer training sessions where you can have first-hand illustrations of how a CBHE project can support the Higher Education sector in Israel as well as your own institution.  ...

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με την ιδιότητά του ως μέλος του Οργανισμού Academic Cooperation Association (ACA),   ενημερώνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι στις 4 Noεμβρίου 2021, ο Οργανισμός  σε συνεργασία με τους φορείς – μέλη του Movetia (Swiss National Agency for Exchange and mobility) και Swissuniversities (Rectors’ Conference of the Swiss Universities) διοργανώνουν συνέδριο με θέμα “Ιnnovation through Internationalisation: How international cooperation and mobility foster innovation”.

Το συνέδριο θα εξετάσει την συνεισφορά της κινητικότητας, ...

Περισσότερα