Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Μπορείτε να διαλέξετε Πανεπιστήμιο ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών/διδασκαλίας σας αν είστε φοιτητής ή προσωπικό αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω του γραφείου Erasmus και των σχετικών προκηρύξεων που θα αναρτώνται για τη διαθεσιμότητα των θέσεων και τη δυνατότητα μετακίνησης. Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις φοιτητών σε συγκεκριμένες χώρες, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ (προς τις χώρες που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο υποψήφιοι διδάκτορες). Τέλος, οι δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να πραγματοποιούνται σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρουν από τη χώρα του φορέα αποστολής και τη χώρα διαμονής του εκάστοτε μετακινούμενου ατόμου.

Λίστες συνεργαζόμενων πανεπιστημίων ανα έργο