ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  Προς τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΠΑΔΑ,  

   Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει σημαντική και ενεργή παρουσία στο πρόγραμμα ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα, που αφορά τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.ΤΕ.Π. και Δ.Π. σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. χωρών εκτός Ε.Ε., με σκοπό τη:  

 • Διδασκαλία (STA) (απευθύνεται σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π, Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους)  
 • Επιμόρφωση (STT) (απευθύνεται σε μέλη Δ.Ε.Π., Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π., Δ.Π.)  

Τα μέλη της κοινότητας του ΠΑΔΑ, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο αναφερόμενο πρόγραμμα, παρακαλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους συμπληρώνοντας την on-line φόρμα, που βρίσκεται στο σύνδεσμο: 

 https://forms.gle/toGZozv6YTBK4HHS8 στην Αγγλική Γλώσσα, μέχρι την Δευτέρα 07/03/22 και ώρα 24.00
 

Οι Κινητικότητες δύνανται να πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων. 
 

Κριτήρια επιλογής μετακινούμενων  

Προτεραιότητα έχει προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).  

 Α. ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.,  Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι  

 1. Πρώτη μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.  
 2. Προσφορά μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.  
 3. Συμμετοχή στην Ιδρυματική δομή του Προγράμματος Erasmus 
 4. Συντονισμός χώρας. 
 5. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της μετακίνησης και του αναμενόμενου οφέλους.  

 

Β  ΜΕΛΗ Δ.Π.  

 1. Πρώτη μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα.  
 2. Συμμετοχή στην Ιδρυματική δομή του Προγράμματος Erasmus ή τεκμηριωμένη υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος Erasmus 
 3. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της μετακίνησης και του αναμενόμενου οφέλους.  

 

Δυνατότητα αίτησης  

 1. Μέλη Δ.Ε.Π., Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π., Δ.Π. που δεν αιτήθηκαν ή δεν εγκρίθηκαν για πραγματοποίηση κινητικότητας στην τελευταία πρόσκληση (16/12/2021) μέχρι δύο (2) επιλογές. 
 2. Ιδρυματικοί Συντονιστές μία (1) επιλογή, πέραν των Ιδρυμάτων –Συνεργασιών τους (εν ενεργεία). 
 3. Μέλη Δ.Ε.Π., Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π., Δ.Π με τουλάχιστον μια εγκεκριμένη κινητικότητα, μία (1) επιλογή.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ είναι η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 


Κατά κανόνα, για κάθε χώρα υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ που έχει την ευθύνη του συντονισμού των μετακινήσεων από και προς τη χώρα αυτή (Institutional Representative). Εφόσον δεν έχει οριστεί συντονιστής, την ευθύνη αυτή την αναλαμβάνει το Γραφείο Erasmus+.  Πριν την υποβολή της αίτησης συνιστάται η επικοινωνία με τον αντίστοιχο συντονιστή.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  


Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων μετακινήσεων, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ στη στήλη Νέα Ανακοινώσεις: 

https://erasmus.uniwa.gr/category/announcements/ 

Οι διαθέσιμες θέσεις μετακίνησης ανά χώρα και πανεπιστήμιο είναι ως ακολούθως: 

COUNTRY 

PARTNER HEI 

ABBV. 

INSTITUTIONAL REPRESENTATIVE 

AVAILABLE MOBILITIES 

DEADLINE 

TEACHING 

TRAINING 

ALBANIA 

POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TIRANA 

UPT 

S. MITILINAIOS 

June 2022 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” 

UNIVLORA 

K. KAVVADIAS 

June 2022 

UNIVERSITY OF TIRANA 

UT 

N. KARANIKOLAS 

J. KIOUSOPOULOS 

–  

June 2022 

UNIVERSITY EQREM CABEJ GJIROKASTER 

UECG 

N. KARANIKOLAS 

–  

June 2022 

UNIVERSITETI POLIS SHPK 

UPOLIS 

J. KIOUSOPOULOS 

June 2022 

UNIVERSITY OF MEDICINE, TIRANA 

UMED 

S. MITILINAIOS 

– 

December 202

ARMENIA 

ARMENIAN NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY 

ANAU 

G. CHAMILOTHORIS 

June 2023 

BRAZIL 

SCHOOL OF ARTS, SCIENCES AND HUMANITIES OF THE UNIVERSITY OF SÃO PAULO  

USP 

G. PRINIOTAKIS 

– 

June 2022 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

UFSC 

M. PAPOUTSIDAKIS 

– 

June 2022 

CHINA 

HONG KONG POLYTECHNIC 

PolyU 

C. TSIOU 

A. KORELI 

June 2022 

SHANGHAI UNIVERSITY 

SU 

D. GLOTSOS 

– 

June 2022 

CAMEROON 

UNIVERSITY OF BUEA 

UB 

P. AXAOPOULOS 

–  

June 2023 

DOMINICAN REPUBLIC 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO 

INTEC 

K. KAVVADIAS 

June 2022 

EGYPT 

CAIRO UNIVERSITY 

CU 

K. KAVVADIAS 

June 2022 

ETHIOPIA 

BAHIR DAR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

BDU 

J. TSAKNIS 

– 

June 2023 

GEORGIA 

ILIA STATE UNIVERSITY 

ILIAUNI 

J. KIOUSOPOULOS 

– 

June 2022 

– 

June 2023 

INDIA 

NIRMA UNIVERSITY 

NU 

J. KIOUSOPOULOS 

–  

June 2022 

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI 

IITD 

G. PRINIOTAKIS 

June 2022 

IRAN 

THE UNIVERSITY OF TABRIZ 

UTBR 

G CHAMILOTHORIS 

December 202

GUILAN UNIVERSITY 

GU 

C. PSOMOPOULOS 

– 

December 202

ISRAEL 

SAMI SHAMOON COLLEGE OF ENGINEERING 

SCE 

S. POTIRAKIS 

June 2022 

JAPAN 

KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

KIT 

S. VASILEIADIS 

– 

June 2022 

SHINSHU UNIVERSITY 

SU 

G. PRINIOTAKIS 

– 

June 2022 

TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS 

GEIDAI 

M. CHATZIDAKI 

– 

June 2022 

JORDAN 

JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

JUST 

P.GIANNAKOPOULOS 

– 

1  

June 2022 

KAZAKHSTAN 

INNOVATIVE UNIVERSITY OF EURASIA 

INEU 

P. AXAOPOULOS 

 – 

June 2022 

KOSOVO* UN Resolution 

UNIVERSITY OF PRIŠTINA IN KOSOVSKA MITROVICA 

UPKM 

J. KIOUSOPOULOS 

December 202

KYRGYZSTAN 

KYRGYZ-UZBEK UNIVERSITY 

KUU 

P. AXAOPOULOS 

June 2022 

MALAYSIA 

UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN KAMPAR 

UTAR 

T. GANETSOS 

–  

June 2022 

MONTENEGRO 

UNIVERSITY OF MONTENEGRO 

UOM 

C. PSOMOPOULOS 

– 

June 2022 

UNIVERZITET DONJA GORICA PODGORICA 

UDG 

– 

December 202

UNIVERZITET MEDITERAN PODGORICA PRIVATNA USTANOVA 

UNIM 

December 202

MOROCCO[1] 

UNIVERSITE IBNOU ZOHR A AGADIR 

UIZ 

V. KATSONI 

 – 

June 2022 

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI  

UAE 

P. GIANNAKOPOULOS 

1  

 – 

June 2022 

UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT 

UIR 

P. AXAOPOULOS 

– 

June 2022 

UNIVERSITE MOULAY ISMAIL 

UMI 

S. CHLOUVERAKI 

– 

June 2022 

UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH 

USMBA 

M. TSIRINTANI 

– 

June 2022 

SOUTH AFRICA 

UNIVERSITY OF CAPE TOWN 

UCT 

S. MITILINAIOS 

December 2022 

NOORDWES-UNIVERSITEIT (North-West University) 

NWU 

K. NTALIANIS 

– 

June 2022 

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

UNISA 

V. KATSONI 

– 

June 2022 

UNIVERSITY OF WITWATERSRAND JOHANNESBURG 

WITS 

T. GANETSOS 

June 2022 

SYRIA 

UNIVERSITY OF ALEPPO 

UAL 

G. CHAMILOTHORIS 

4  

June 2022 

THAILAND 

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI 

KMUTT 

C. ANGELI 

June 2022 

TUNISIA 

NATIONAL ENGINEERING SCHOOL OF MONASTIR 

ENIM 

P. AXAOPOULOS 

– 

December 2022 

UNIVERSITY OF SFAX 

US 

S. VASILEIADIS

– 

December 2022 

TURKMENISTAN  

TURKMENISTANYN DOWLET ENERGETIKA INSTITUTY 

SEIT 

P. AXAOPOULOS 

June 2022 

UGANDA 

KAMPALA INTERNATIONAL UNIVERSITY 

KIU 

P. AXAOPOULOS 

June 2022 

BUSITEMA UNIVERSITY 

BU 

P. AXAOPOULOS 

– 

June 2022 

ODESSA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 

OGASA 

J. KIOUSOPOULOS 

June 2022 

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE 

KNUCA 

J. KIOUSOPOULOS 

– 

June 2022 

UZBEKISTAN 

JIZZAKH POLYTECHNIC INSTITUTE 

DJIZPI 

S. VASILEIADIS 

– 

June 2022 

                                                       [1] 6 days total maximum grant

Ο Ιδρυματικός Συντονιστής 

Του Προγράμματος Erasmus+  

  

Καθηγητής,  Σάββας Βασιλειάδης