ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε συνέχεια της από 22/12/2022 έως 05/01/2023 πρόσκλησης για μετακίνηση μέσω της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ και κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, παρατίθενται τα αποτελέσματα για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (22/12/22)

 

COUNTRY

UNIVERSITY

ID NUMBER

 
 

ALBANIA

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI”

XX X32498

 

XX X76217

 

UNIVERSITY OF MEDICINE, TIRANA

XX X88401

 

AZERBAIJAN

ADA UNIVERSITY

XX X43821

 

XX X19964

 

KHAZAR UNIVERSITY

XX X47289

 

DOMINICAN REPUBLIC

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

XX X19908

 

XX X14616

 

EGYPT

CAIRO UNIVERSITY

XX X03817

 

XX X49133

 

XX X80710

 

XX X82921

 

ISRAEL

THE ACADEMIC COLLEGE OF TEL AVIV

XX X14564

 

MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STA ALECU RUSSO DIN BALTI

XX X22562

 

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

XX X43821

 

XX X84409

 

XX X88401

 

XX X56805

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

XX X74660

 

XX X19979

 

SOUTH AFRICA

UNIVERSITY OF CAPE TOWN

XX X58819

 

XX X59595

 

XX X40647

 

UNIVERSITY OF WITWATERSRAND JOHANNESBURG

XX X60615

 

XX X69238

 

XX X53242

 

XX X28080

 

UNIVERSITY OF JOHANNESBURG

XX X96865

 

XX X04358

 

XX X19929

 

XX X62496

 

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

XX X56891

 

NOORDWES-UNIVERSITEIT (North-West University)

XX X08377

 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF DAR EL SALAAM

XX X14564

 

THAILAND

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

XX X03817

 

TRINIDAD & TOBAGO

THE UNIVERSITY OF TRINIDAD AND TOBAGO

XX X75585

 

TUNISIA

NATIONAL ENGINEERING SCHOOL OF MONASTIR

XX X30886

 

UNIVERSITY OF SFAX

XX X58819

 

                                   Όλες οι κινητικότητες δύναται να πραγματοποιηθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023.