Μετακίνηση Βασιλικής Κατσώνη στην Κένυα – Σεπτέμβριος 2021