Ανακοινώσεις

Ακολουθεί ενημέρωση από Linnaeus University


Dear Colleagues at Linnaeus University Partner Institutions,

 

It is with great pleasure that we invite you to

Linnaeus University International Staff Training Week

with the theme

”Competencies for transcultural academic environments”

taking place in Kalmar and Växjö in Sweden 

October 10th to 14th, ...

Περισσότερα

Ακολουθεί ενημέρωση από Science and Education Foundation


Dear Colleague,

I am pleased to invite you to participate in the 24th International Conference on Materials, Methods and Technologies, to be held between 19- 22 August 2022 in Burgas, Bulgaria. Learn more and register.

The event is organized jointly by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science and Education Foundation and partners. ...

Περισσότερα

Ακολουθεί ενημέρωση από το ΙΚΥ


Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα αξιοποίησης της κάτωθι ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε από το ΕUF και το ΑΠΘ με σκοπό την καταχώρηση και δημοσίευση του είδους της υποστήριξης που παρέχουν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε οι εισερχόμενοι φοιτητές από την Ουκρανία να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεντρωτική, οργανωμένη και έγκυρη πληροφόρηση.  

https://ukraine.uni-foundation.eu/

Ακολουθεί μήνυμα από Metropolia University of Applied Sciences


Dear partners

 

We are pleased to inform you that Metropolia University of Applied Sciences will organize International Staff Day online on 31 May 2022. The program is built around the topic of quality in the higher education services.

 

The program is intended to non-teaching staff, and we invite colleagues from our partner institutions who work in the following areas: library and information services, ...

Περισσότερα

Ακολουθεί ενημέρωση από Usak University


Warm greetings from Usak University , Turkey (TRUSAK 01). 

We are delighted to announce that the extension of the application deadline for Usak University’s 3rd International Staff Week to be held with the topic of ‘Re-connection in New Era’ between 6-10 June 2022 within the framework of the Erasmus Programme.  ...

Περισσότερα

Ακολουθεί ενημέρωση από το Birzeit University


We are pleased to announce that Birzeit University will be holding its 3rd Erasmus Staff Training Week from 23rd – 27th of May 2022 at Birzeit University, Palestine.  

The main purpose of this professional gathering is to welcome colleagues and international partners for a week of presentations and discussions on a wide range of issues important to our collaboration in terms of ERASMUS + and other bilateral agreements. ...

Περισσότερα

Ακολουθεί ενημέρωση από Kaunas University of Applied Sciences


On behalf of the Business faculty, Kaunas University of Applied Sciences, we cordially invite the academic community of your esteemed institution – professors, students – to participate in the international scientifical – practical conference “Business Issues from the Future Specialists’ Point of View 2022”. The conference will be held online, on May 4th. 

Registration deadline (for presentations and / or paper submission): 21 April 2022. ...

Περισσότερα

Ακολουθεί ενημέρωση από Opole University of Technology


Greeting from the Opole University of Technology – PL OPOLE02

We would like to kindly invite you to participate in the upcoming international week “Erasmus Partnership Conference EPIC 2022”, which will be held from 6th to 10th June.

The event aims to provide participants with the opportunity to co-create common solutions to digital challenges of the Erasmus+ programme and get to know how others manage the new innovative models towards internationalisation in Higher Education institutions. ...

Περισσότερα