Θέσεις πρακτικής άσκησης στη Μαδρίτη για φοιτητές/φοιτήτριες Πληροφορικής

Θέσεις πρακτικής άσκησης στη Μαδρίτη για φοιτητές/φοιτήτριες Πληροφορικής

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Σας προωθούμε θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στη Μαδρίτη, Ισπανία που αφορούν σε IT –WEB Designer και ΙΤ-Programmer.

Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων θέσεων και της εταιρείας υποδοχής θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές και φοιτήτριες του ιδρύματός σας.

Erasmus Work PLacement Offer form_IT-Programmer

Erasmus Work PLacement Offer form_IT-Web Designer

MCI presentation 2023