Προκήρυξη Θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Προκήρυξη Θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις ΣΠΟΥΔΩΝ για τους φοιτητές του, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 (15:00μ.μ.) μέχρι και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 (17:00μ.μ.), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και πιο συγκεκριμένα:

για τις Σχολές:

i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας και iii) Επιστημών Τροφίμων, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cloudservices.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C1&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O

ενώ για τις Σχολές:

i) Μηχανικών, ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών και iii) Δημόσιας Υγείας, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cloudservices.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C2&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προκήρυξη καθώς και τις οδηγίες, προκειμένου να συμπληρώσουν την online αίτηση. 

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η υλοποίηση των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας.

Τα γραφεία Erasmus είναι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφόρηση.