Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Διεθνής Κινητικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας προωθούμε την Προκήρυξη θέσεων για ΣΠΟΥΔΕΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+/ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 σε Χώρες εκτός Ευρώπης.

Θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα (Σπουδές – SMS): https://erasmus.uniwa.gr/diethnis-kinitikotita/foitites-sms/.

Η επιλέξιμη διάρκεια μετακίνησης με πλήρη χρηματοδότηση είναι από 3 έως 4 μήνες.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 έως Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021. Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά στο erasmus.global@uniwa.gr.

Επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά: i) Αίτηση για σπουδές

Η μορφή αποθήκευσης των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι: ΑΙΤΗΣΗ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ κλπ.

Το Γραφείο Erasmus+ είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση τηλεφωνικά στο 210 538 1185 και 210 538 1009 και μέσω email: erasmus.global@uniwa.gr.