ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Αγαπητοί φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α,

 

Σας ενημερώνουμε ότι στo πλαίσιo του προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2020/2021.

 

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 (17:00μ.μ.), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και πιο συγκεκριμένα:

για τις Σχολές:

i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας και iii) Επιστημών Τροφίμων, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cloudservices.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C1&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5385178 (Κανελλοπούλου Μαντώ)

 

ενώ για τις Σχολές:

i) Μηχανικών, ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών και iii) Δημόσιας Υγείας, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://cloudservices.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C2&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5381734 (Παυλίδη Έλενα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προκήρυξη καθώς και τις οδηγίεςπροκειμένου να συμπληρώσουν την online αίτηση

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η υλοποίηση των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας.

Τα γραφεία Erasmus είναι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες.

cid:82d10394-4233-4d49-bc54-3e3fcdebd45f