Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020