Επιχορήγηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Ομίλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, Εαρινό εξάμηνο)