Ένταξη φοιτητών με Λιγότερες Ευκαιρίες στη Δράση Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+