Ο μετακινούμενος υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς του πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας. Η ολοκλήρωση της διαδικτυακής αξιολόγησης πριν την αναχώρηση αποτελεί προαπαιτούμενο της κινητικότητας, εκτός αρκούντων αιτιολογημένων περιπτώσεων.

Ο μετακινούμενος  θα παρακολουθεί τα διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα (OLS), ξεκινώντας από τη στιγμή που αποκτά πρόσβαση στο εργαλείο εκμεταλλευόμενος στο έπακρο αυτή τη δυνατότητα / υπηρεσία. Ο μετακινούμενος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Ίδρυμα σε περίπτωση που αδυνατεί να παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα. Η παρακολούθηση των γλωσσικών μαθημάτων κρίνεται υποχρεωτική σε περίπτωση που προκύψει επίπεδο χαμηλότερο του Β2 στο α’ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Η καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Σημειώνεται ότι για τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κινητικότητας, οι οποίοι  επιτυγχάνουν (C2) ως  αποτέλεσμα στο 1ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης, δεν θα λαμβάνουν το τελικό (2ο) τεστ γλωσσικής αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητάς τους και επομένως αυτό δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης.