1η Διαδικτυακή συνάντηση ERASMUS+/ICM

1η Διαδικτυακή συνάντηση ERASMUS+/ICM

Αγαπητές/αγαπητοί,
 
Την Δευτέρα 11/12/23 και ώρα 10.00 – 12.00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη Διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ, των ενεργά συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+/ICM και των Αντιπρυτάνεων κο Καλαντώνη Πέτρο (Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+)
και κο Θεόδωρο Ξάνθο (Ιδρυματικός Συντονιστής του προγράμματος Erasmus+). 
 
Η συνάντηση αφορά κατά την πρώτη ώρα:
  • στα αποτελέσματα της πρότασης ’23-’26
  • στην προετοιμασία της επόμενης πρότασης ’24-’27
Στο δεύτερο μέρος:
  • στην κατανομή των κινητικοτήτων
  • σε θέματα διαχείρισης του προγράμματος
     
Σημείο Συνάντησης
Διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο
Teams Link :
 
Συστήνεται οι Regional Coordinators μαζί με την ομάδα τους ανά Γεωγραφική Περιοχή, να αναλάβουν την κατανομή των κινητικοτήτων
(πριν την εν λόγω συνάντηση). 
 
Θερμή παράκληση να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα (έχουν ενημερωθεί οι Regional Coordinators) για την κατανομή
και την κοινοποίηση αυτής στο γραφείο E+, ώστε να προετοιμαστούν τα Inter Institutional Agreements και να ενημερωθούν
τα πανεπιστήμια για την υπογραφή και την έναρξη των μετακινήσεων.

Από το γραφείο Erasmus+