Πρόσκληση-Inspireurope Regional Outreach Workshop, Thessaloniki, Greece, March 31, 2022

Πρόσκληση-Inspireurope Regional Outreach Workshop, Thessaloniki, Greece, March 31, 2022

Ακολουθεί μήνυμα από το ΑΠΘ


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εταίρος του Inspireurope Supporting Researchers at Risk Project (Horizon-MSCA)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Εκ μέρους της ομάδας ΙnSPIREurope Initiative:Supporting Researchers  at Risk  και του Επιστημονικά  Υπεύθυνου του Προγράμματος για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγητή Τμ. Βιολογίας κ. Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρου, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο Inspireurope Regional Outreach Workshop, SE Europe, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 31  Μαρτίου 2022, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Α.Π.Θ. (και με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης).

Η πρωτοβουλία InSPIREurope (2019-2022) χρηματοδοτείται από το  πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie actions (HORIZON-MSCA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντάσσεται στις δραστηριότητες του Δικτύου «Scholars at Risk/SAR». Κατά το διάστημα υλοποίησής του, το  Inspireurope έχει εργαστεί εντατικά για την προαγωγή της συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη ως προς την υποστήριξη ακαδημαϊκών σε κίνδυνο και για την αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης στον ακαδημαϊκό ή και στον μη ακαδημαϊκό/ιδιωτικό τομέα.
H Ημερίδα της 31ης Μαρτίου 2022 αποσκοπεί στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και στην προαγωγή της συνεργασίας στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη, με έμφαση στα βαλκανικά πανεπιστήμια, και στους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να  υποστηρίξουν ακαδημαϊκούς/ερευνητές υπό απειλή, στην εύρεση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
Αποσκοπεί, επίσης, στη διεύρυνση του SAR Greece και στην προώθηση της συνεργασίας των ελληνικών  ΑΕΙ για την οργάνωση κοινών δράσεων, όπως η χορήγηση υποτροφιών, για  την ένταξη σε αυτά απειλούμενων ακαδημαϊκών-έστω και σε προσωρινές ακαδημαϊκές θέσεις.Τέλος, θα συζητηθούν δυνατότητες χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να δεχθούν ακαδημαϊκούς “σε κίνδυνο”

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή και μπορείτε να την παρακολουθήσετε δια ζώσης ή διαδικτυακά. 
Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα διαδικτυακά παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ
Για να παρακολουθήσετε την Ημερίδα δια ζώσης παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο ή επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://inspireurope.auth.gr/en/workshop2022

Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή η συμμετοχή σας σε αυτήν!

Inspireurope Workshop March 31 (draft) Upd24.3