ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ERASMUS+/ICM – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ERASMUS+/ICM – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προς την Ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
 
Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακινήσεων  ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΑΡΙΝΟ 23-24, για Ακαδημαϊκό προσωπικό, με σκοπό τη Διδασκαλία. Βρείτε σχετικές πληροφορίες στην πρόσκληση και την αίτηση στο επισυναπτόμενο αρχείο.
 
Με εκτίμηση 
Από το γραφείο Erasmus+/ICM