Προκήρυξη Θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Προκήρυξη Θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση για συμμετοχή των φοιτητών του Ιδρύματός μας στο Πρόγραμμα Erasmus+, σας ενημερώνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για Σπουδές στo πλαίσιo του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, θα επαναλειτουργήσει ΑΥΣΤΗΡΑ από Δευτέρα 22/3/2021 και ώρα 9:00 π.μ. έως και Παρασκευή 26/3/2021 και ώρα 17:00 μ.μ.

Η επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, καθώς επίσης και με γνώμονα τη διαθεσιμότητα των θέσεων και τις καταληκτικές ημερομηνίες αποδοχής φοιτητών που έχουν ορίσει τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και πιο συγκεκριμένα:

για τις Σχολές:

i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας και iii) Επιστημών Τροφίμων, στον παρακάτω σύνδεσμo:

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C1&AcadYear=2021&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5385178 (Κανελλοπούλου Μαντώ)

 

ενώ για τις Σχολές:

  i) Μηχανικών, ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών και iii) Δημόσιας Υγείας, στον  παρακάτω  σύνδεσμο:

 https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/? HEI=UWA_C2&AcadYear=2021&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5381734 (Παυλίδη Έλενα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την επισυναπτόμενη προκήρυξη, καθώς και τις επισυναπτόμενες οδηγίες, προκειμένου να συμπληρώσουν την online αίτηση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕRASMUS+

Οδηγίες για φοιτητές