Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019