Προκήρυξη Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Προκήρυξη Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Σας στέλνουμε για την ενημέρωση και διάχυση από την πλευρά σας σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο την προκήρυξη για 4 θέσεις στον τομέα της πληροφορικής που τρέχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το πρόγραμμα Erasmus+.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι:

  • 3 θέσεις πτυχιούχων στον τομέα της πληροφορικής με εμπειρία και γνώση σε Oracle βάση δεδομένων, γλώσσα SQL και NET(Visual Basic και C#).
  • 1 θέση πτυχιούχου στον τομέα του Μηχανικού Η/Υ με ειδίκευση στα δίκτυα.

Σας παρακαλούμε να προωθήσετε την προκήρυξη σε κάθε ενδιαφερόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή ή απόφοιτο των τμημάτων σας.

Σας στέλνουμε και το κείμενο της προκήρυξης για τη διευκόλυνσή σας.

Prokiriksi