Κάλυψη πραγματικών εξόδων ακυρωμένων μετακινήσεων λόγω COVID-19