Επιστολή-Πρόσκληση σε εκδήλωση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας_3 Μαρτίου

Επιστολή-Πρόσκληση σε εκδήλωση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας_3 Μαρτίου

Ακολουθεί μήνυμα από το Γαλλικό Ινστιτούτο


Σας επισυνάπτω την επιστολή-πρόσκληση για την εκδήλωση  και ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριές σας.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

   

Service de coopération

universitaire et scientifique

Institut français de Grèce

   

31, rue Sina 
10680 Athènes
T +30 210 33 98 739

& +30 210 33 98 740

boursesmaster2@ifg.gr

   
   

ifg.gr

cid:image001.png@01D67C93.86110F30

 

cid:image002.png@01D67C93.86110F30

cid:image003.png@01D67C93.86110F30