Εκδήλωση ενημέρωσης για την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE_31-03-2022

Εκδήλωση ενημέρωσης για την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE_31-03-2022

Ακολουθεί ενημέρωση από το ΙΚΥ


Aγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΚΥ ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της πλατφόρμας Eνηλίκων EPALE διοργανώνει την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρες 10.00 πμ-13.00 μμ διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE.

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα EPALE και εμπειρίες φορέων που την έχουν χρησιμοποιήσει. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης δύο εισηγήσεις γύρω από το θεωρητικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Πατήστε εδώ για τη φόρμα εγγραφής:

https://forms.gle/KkGKu53fTUB26wbD7

 

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.  

Πατήστε εδώ για να λάβετε μέρος στην εκδήλωση:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjUyNDJkMTAtNWQxYS00ZTE4LThjMGUtNmZmMzUyMzhkZGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22f2f2a750-5326-4390-affe-87b3fd86cbdb%22%7d

 

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Kέντρα Δια Βίου Μάθησης του ιδρύματός σας.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης EPALE 31.03.2022