ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+/ICM ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+/ICM ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Σε συνέχεια της προκήρυξης μετακινήσεων φοιτητών για σπουδές σε χώρες μη- Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, για λόγους ασφάλειας των φοιτητών μας, το γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφασίζει την προσωρινή αναστολή μετακίνησης ενός φοιτητή/μιας φοιτήτριας Erasmus+ προς το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του Ισραήλ.
 
Απο το Γραφείο Erasmus+