Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΠΑ.Δ.Α.

Στο πλαίσιο της Δράσης Όμιλος Πρακτικής Άσκησης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης 1, προσφέρει την δυνατότητα μετακίνησης για πρακτική άσκηση σε φοιτητές που προέρχονται από τα παρακάτω  Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)
 3. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 4. ΑΣΠΑΙΤΕ
 5. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)
 6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  (ΑΣΚΤ)
 7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
 8. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 10. ΠΑ.Δ.Α.
 11. ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
 12. TEI Στερεάς Ελλάδας
 13. ΤΕΙ Θεσσαλίας
 14. ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης 1 παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο αυτής της δράσης.