ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Από το 2008, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συντονίζει διοικητικά και οικονομικά την πρακτική άσκηση εξερχόμενων φοιτητών που προέρχονται από 10 διαφορετικά συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Ο Όμιλος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, να μετακινηθούν σε Χώρες Εταίρους για πρακτική άσκηση.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συντονίζει από το 2008 τον μεγαλύτερο Όμιλο της Ελλάδας αποτελούμενο από δέκα (10) Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρέχοντας διοικητική και οικονομική υποστήριξη.

Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα είναι

 

  1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

  3. Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

  4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

  5. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας 

  6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

  7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

  8. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτη 

  9. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

  10. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Βασικές Πληροφορίες

Απαραίτητα Έγγραφα