ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Μπορείτε να διαλέξετε Πανεπιστήμιο ανάλογα με την Σχολή/Τμήμα που φοιτάτε:

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε μία χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρει από τη χώρα του φορέα αποστολής και τη χώρα διαμονής τους.