Πανεπιστήμια

Τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος τα οποία μετακινούνται για διδασκαλία ( teaching mobility) μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε Πανεπιστήμια με τα οποία υπάρχει δι-ιδρυματική συμφωνία και δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μετακινούμενων ανά ακαδημαϊκό έτος. Παρακάτω υπάρχει σχετικός κατάλογος ανά Σχολή/ Τμήμα.

Τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος τα οποία μετακινούνται για επιμόρφωση (training mobility) μπορούν να μετακινηθούν σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διαθέτει Χάρτη Erasmus (και προτίθεται να τους δεχθεί).

 

Υπεύθυνη διμερών (δι-ιδρυματικών) συμφωνιών

κα. Ντούμα Γεωργία, international@uniwa.gr
Τηλ.: 210 538 5132