Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

Πανεπιστημιούπολη  Άλσους Αιγάλεω

Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης 

1ος όροφος: Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής φοιτητών 

Υποδοχή κοινού : Δευτέρα εως Πέμπτη 10-12

Προϊσταμένη

 κα.Χρύσα Κόντη

 email: c.konti@uniwa.gr

  τηλ. +30 210 53 85 170

Οικονομική διαχείριση    

κα.Ελένη Γιαννοπούλου    

email: egiannop@uniwa.gr

τηλ. +30 2105385176   

Διοικητική διαχείριση

κα.Πέπη Μπραττάκου    

email : spbrat@uniwa.gr,  erasmus_placement@uniwa.gr

τηλ. +30 2105385173

Διοικητική διαχείριση

κ.Μιχάλης Χούπης

email :mchoupis@uniwa.grerasmus_placement@uniwa.gr

τηλ. +30 210 5385175