Φάσεις Κινητικότητας Φοιτητών

Φάσεις Κινητικότητας Φοιτητών


ΦΑΣΗ Ι: Έντυπα σχετικά με την αίτηση στο Erasmus+

Προκειμένου να συμπληρώσετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί τη λίστα συνεργαζόμενων ιδρυμάτων του εξωτερικού (Βλ.παραπάνω), τους κωδικούς  των επιστημονικών πεδίων να κατεβάσετε τα παρακάτω έντυπα:

  • Αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα,
  • Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική και Ξένη γλώσσα
  • Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
  • Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS Credits (Transcript οf Records Erasmus+/ECTS)
  • Βεβαίωση σπουδών
  • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας 

Την αίτηση αφότου την κατεβάσετε και τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να τη στείλετε το συντομότερο δυνατό,  για τις Σχολές:

  1. i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας και iii) Επιστημών Τροφίμων στο Γραφείο Erasmus (Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών) της Πανεπιστημιούπολης 1 (email: erasmus1@uniwa.gr),

ενώ για τις Σχολές:

  1. i) Μηχανικών και ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, στο αντίστοιχο Γραφείο Erasmus της Πανεπιστημιούπολης 2 (email: erasmus2@uniwa.gr)