ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΡΑΤΗ

Το πρόγραμμα ERASMUS+ υλοποιείται στις εξής χώρες :

 

  • Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):  Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα*, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο *δεν είναι επιλέξιμες οι κινητικότητες εντός της Ελλάδας

 

  • Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία

 

H κινητικότητα προς Ελβετία δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+