ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών

Πανεπιστημιούπολη 1:

Κεντρική Διοίκηση, Γραφείο Κ1.013
Αγ. Σπυρίδωνος 28
Αιγάλεω 12243, Αττική

 

Τηλ.: +30 210 538 5170, 178 (Σπουδές ERASMUS+)
Τηλ.: +30 210 538 5173, 176 (Πρακτική ERASMUS+)
Fax: +30 210 538 5179
Email: erasmus@uniwa.gr
erasmus1@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη 2:

Θηβών 250
Αιγάλεω 12241, Αττική

 

Τηλ.: +30 210 538 1415
Fax:  +30 210 561 3703
Email: erasmus@uniwa.gr
erasmus2@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη 3:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196
Αθήνα 115 21, Αττική

 

Τηλ.: +30 213 201 0208-9
Email: erasmus@uniwa.gr
erasmus3@uniwa.gr