ΧΩΡΕΣ

Οι χώρες που μπορείτε να επιλέξετε 

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ :

Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία

Η Ελβετία δεν αποτελεί χώρα του προγράμματος Erasmus+