Διαδικτυακό συνέδριο DAAD για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 30 Μαΐου 2022

Διαδικτυακό συνέδριο DAAD για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 30 Μαΐου 2022

Ακολουθεί ενημέρωση από το ΙΚΥ


Σας ενημερώνουμε ότι η γερμανική Εθνική Μονάδα DAAD διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις 30 Μαΐου 2022 και ώρα Ελλάδος 10 πμ – 2 μμ, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές ευρωπαϊκών και ασιατικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο και επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/82152-the-green-transition-at-higher-education-institutions–examples-of-practice-from-asia-and-europe/

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την ακαδημαϊκή σας κοινότητα.