Διαδικτυακό συνέδριο DAAD για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης_30 Μαΐου 2022

Διαδικτυακό συνέδριο DAAD για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης_30 Μαΐου 2022

Ακολουθεί ενημέρωση από το ΙΚΥ


Σας ενημερώνουμε ότι η γερμανική Εθνική Μονάδα DAAD διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις 30 Μαΐου 2022 και ώρα Ελλάδος 10 πμ – 2 μμ, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές ευρωπαϊκών και ασιατικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο και επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/82152-the-green-transition-at-higher-education-institutions–examples-of-practice-from-asia-and-europe/

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την ακαδημαϊκή σας κοινότητα.