ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) ΠΑ.Δ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2019-2020.