ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟ 2018-2019