ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι φοιτητές /πρόσφατοι απόφοιτοι που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ στο εξωτερικό, λαμβάνουν μηνιαίαεπιχορήγηση. Για τους φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που μετακινούνται σε Χώρες του Προγράμματος, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 520 έως 620 ευρώ, ανάλογα με την Ομάδα Χωρών στην οποία μετακινούνται:

Σας γνωστοποίουμε οτι η οικονομική επιχορήγηση δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών σας αλλά να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, για παράδειγμα :

-τα έξοδα ταξιδίου σας

-το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής.

*Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε 2 δόσεις (η α’ δόση που αντιστοιχεί στο 80% της συνολικής επιχορήγησης πιστώνεται στον δικαιούχο πριν την αναχώρηση και η β’ δόση που αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής επιχορήγησης πιστώνεται στον δικαιούχο μετά την επιτυχημένη λήξη της περιόδου κινητικότητας)

 

Ομάδα 1- Χώρες Υψηλού κόστους διαβίωσης, 620 ευρώ:Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία.

Ομάδα 2-Χώρες μεσαίου κόστους διαβίωσης, 570 ευρώ:Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, (Ελλάδα), Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία.

Oμάδα 3-Χώρες χαμηλού κόστος διαβίωσης,520 ευρώ:Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία.