3.ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Φορέας υποδοχής είναι η νομική οντότητα με την οποία έχετε συμφωνήσει την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης

Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι: 

 

  1. Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση

  2. Μη κερδοσκοπική οργάνωση

  3. Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση

  4. Δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο

  5. Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα.

  6. Ερευνητικό ινστιτούτο

  7. Σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου)

  8. Ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης

Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση φορέων πρακτικής άσκησης  ενδεικτικά στις παρακάτω πηγές: 

Οταν ξεκινήσετε να ψάχνετε για φορείς που σας ενδιαφέρουν είναι σημαντικό να γράψετε ένα

 “motivation letter” 

σας προσφέρουμε ένα παράδειγμα ενός τέτοιου κειμένου και βιογραφικό σημείωμα ως οδηγό.

Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε στον φορέα σας μαζί με το “motivation letter”  ένα βιογραφικό σημείωμα σε μορφή “europass.”

Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να επικοινωνούν με τους 

Erasmus Coordinators 

για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή του φορέα υποδοχής.

Μέσα απο το πρόγραμμα “Digital Opportunity traineeships: boosting digital skills on the job” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσφέρει την δυνατότητα να αποκτήσουν φοιτητές εμπειρία σε τομείς τις αγοράς.